طراحی بر اساس استانداردهای ASME , DIN , DNV , BSI , …3-2 casting eqp

  • تولید مدارک طراحی و Spec های مربوطه
  • انتخاب مواد مناسب برای طراحی
  • تولید نقشه های دو بعدی و سه بعدی
  • آنالیز و تحلیل مهندسی

 

 

3-1 shot blast

3-3 shaker