ريخته گري

25 تیر,1395

ریخته گری اتوماتیک و دستی انواع قطعات چدنی ، فولادی و آلومینیومی

ارئه خدمات :

  • نقشه های تولید
  • اتخاب مواد
  • ساخت مدل
  • ریخته گری قطعه نمونه
  • تولید
  • آنالیز مواد
  • عملیات حرارتی
  • کنترل کیفی
  • بسته بندی