طراحي و مهندسي معكوس

21 تیر,1395

  • طراحی بر اساس استانداردهای ASME , DIN , DNV , BSI , …
  • تولید مدارک طراحی و Spec های مربوطه
  • انتخاب مواد مناسب برای طراحی
  • تولید نقشه های دو بعدی و سه بعدی
  • آنالیز و تحلیل مهندسی